Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1-3-19 pályázati lehetőség

Pályázatra jogosultak, azok a Mikro-, kis és középvállalkozások, amelyek - rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. A - a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. Illetve azok a cégek, amelyek - Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Telephelyenként nyújtható be pályázat, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat! A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Jelen felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra. Nem támogathatóak a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló projektek.

Mely tevékenységek támogathatóak?

  • Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
  • napelemes rendszerek (15 kW névleges teljesítményű) beszerzése és telepítése,
  • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
  • épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz ás a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése,
  • akkumulátorok,
  • mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Főbb tudnivalók

Beadási határidő

2019.május 15. 12.00-2020. szeptember 30. 12.00

Pályázati forrás

15 milliárd Ft

Támogatható pályázatok száma

5.000-10.000 db

A támogatás intenzitása

100 % (a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket)

Támogatás összege

1.500.000 - 3.000.000 Ft

Elszámolható költségek

a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége. A pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségre megkezdheti.

A projekt megvalósítási ideje

A projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kizáró okok

  • Jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.
  • Jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét.
  • Jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik.
  • Amely mezőgazdasági termelőnek minősül, - azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Adatkezelési Hozzájárulás

Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Solar Electric Kft. felkeresésem és a számomra összeállított árajánlathoz szükséges kapcsolati és más adatataim az ügymenet során kezelve, a Solar Electric Kft. által adatkezelési szabályzatában részletezett módon.

Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Solar Electric Kft. a későbbiekben számomra hasznos ajánlatokkal keressen az itt megadott elérhetőségek alapján, és az adataimat a Solar Electric Kft. adatvédelmi szabályzata szerint az ügymenetet befejeztével is tárolja.

Adatvédelmi tájékoztatónkat ezen a linken találja.